Mana Lomi® Bodywork

Technika Mana Lomi® opiera się o hawajskie metody pracy z „maną” (mocą) ciała, umysłu i duszy


Technika Mana Lomi® opiera się o hawajskie metody pracy z „maną” (mocą) ciała, umysłu i duszy. W dawnych czasach, każda wieś, w każdym okręgu, na każdej wyspie miała swojego specjalistę lomi. Mieszkańcy wsi polegali na takiej osobie i mieli do niej zaufanie. Chociaż lomilomi było popularną techniką, za pomocą której członkowie rodziny uśmierzali drobne dolegliwości, to poważniejszymi przypadkami zajmował się wiejski specjalista lomi. Tradycyjnie trening lomi trwał wiele lat. Czasem adeptowi nie pozwalano dotykać klienta przez wiele lat, w zależności od tego jak szybko dany uczeń przyswajał wiedzę. Jednym z głównym czynników była umiejętność utrzymywania pono (bezkonfliktowości) ze sobą, z klientem oraz miejscem.


Założenia Mana Lomi® są rozległe i złożone, a jednocześnie proste, jeśli rozumiesz mechanikę, zasady i intencje tej cenionej sztuki hawajskiego uzdrawiania. Na przykład ważna jest idea fizycznej i energetycznej „komunikacji na poziomie kości”, dzięki której to klient decyduje jak głęboki ma być masaż. Technika jest nieinwazyjna i przynosi wspaniałe rezultaty.