Skąd pochodzi MA-URI®?

Masaż MA-URI® pochodzi z Polinezji i wywodzi się z prastarej tradycji masażu świątynnego wykonywanego przez Kahunów - hawajskich szamanów, którzy łączyli masaż ze świętym tańcem w celach inicjacyjnych i transformacyjnych


Pomagał ludziom odnaleźć drogę do harmonii, Uniwersalnej Mądrości, do której odwoływali się w ważnych chwilach, w chwilach cierpienia, choroby i przed podjęciem życiowych decyzji. Masaż wspomagał ich w gotowości do poddawania się zmianom, w przekraczaniu własnych ograniczeń i poszerzaniu możliwości.


Masaż przechodził transformację na wulkanicznych wyspach Nowej Zelandii – Aotearoa, która jest domem Maorysów - polinezyjskich wojowników skupionych na akcji i skuteczności. I taką ścieżkę uzdrawiania wyznacza MA-URI® - podnosi aspekt samouzdrowienia poprzez wzięcie odpowiedzialności za własne zdrowie na siebie i podjęcie akcji po to, aby zmienić sytuację i doprowadzić na powrót do równowagi. W języku maoryskim „uri” tłumaczymy jako potomka, dziecko, spadkobiercę. „Ma” to białe światło, albo czysty, oczyszczony i wolny. Ma-uri oznacza „potomka wolnego od zakazów” w szczególności od wewnętrznych zakazów i ograniczeń.


Swoją obecną formę MA-URI® zawdzięcza maoryskiemu Tohunga* - Hemiemu Fox i jego żonie Katji. Od lat dwudziestu oboje pracują w Europie, szukając idealnego narzędzia, które współczesnemu zachodniemu człowiekowi będzie pomocne w osiąganiu pełni życia i zdrowia. Wciąż usprawniają techniki masażu, bacznie przypatrując się, w jaki sposób masaż oddziałuje na Klientów, a także szkoląc kolejne pokolenie masażystów i trenerów (uczą się wciąż, jak wykorzystać w pełni moc MA-URI® – jednej z nielicznych „żywych” technik samouzdrawiania). Zgodnie z polinezyjską Huną, MA-URI® jest zawsze otwarte na zmianę – na różne i wciąż nowe oczekiwania oraz potrzeby współczesnych ludzi, którzy na stole masażysty szukają pomocy w znajdywaniu odpowiedzi na liczne pytania, jakie stawia przed nami nasz świat. Hemi i Katja Fox założyli Instytut MA-URI®, który skupia wokół siebie osoby pragnące pogłębiać swoje rozumienie metody MA-URI® Huny. Instytut stoi na straży wysokich standardów moralnych i technicznych nauczania, a także kształci trenerów, którzy zajmują się nauczaniem podstaw MA-URI® w swoich krajach.


*Tohunga w maoryskiej kulturze oznacza Wisdom Keeper, szaman, duchowny, uzdrowiciel, nawigator, budowniczy, nauczyciel i doradca.